Thaiiyara

ไทยไอยรา เป็นสินค้า ที่เกี่ยวกับงานแฮนด์เมดอันปราณีต 
หัวโขนเจิ๋ว เป็นศิลปะอันทรงคุณค่า 
ที่ควรอนุรักษ์เอาไว้ เศียรหัวครู
ทุกเศรียรเป็นฝีมือ 
และผลงาน ระดับชั้นครู

สินค้าของเรา